Aktive Avatars

Aktive Avatars er en digital appløsning som supplerer en pædagogisk praksis i gruppeforløb for voksne udviklingshæmmede på væresteder og botilbud. Gruppeforløbene centreres omkring specifikke temaer som borgerne interesserer sig for, som eksempelvis kæledyr, gaming eller madlavning. Appen bruger virkemidler og elementer fra gaming-verdenen: Missioner, levelsystem, skills og centralt; en personlig avatar.
Indhold og form i løsningen er defineret i fællesskab med deltagere fra målgruppen i løbet af udviklingen.

KUNDE

Sønderborg Kommune

PLATFORM

Web, Android, iOS

PÆDAGOGIK

App’en bliver brugt i gruppeforløb i Sønderborg Kommunes socialpædagogiske arbejde, med mulighed for udvidelse til andre socialfaglige områder i andre kommuner

MÅLGRUPPE

Voksne udviklingshæmmede (let-moderat grad).
Målgruppen kan udvides indenfor det specialiserede socialområde, f.eks. til børn og unge.


Gamification i den socialfaglige indsats for voksne udviklingshæmmede

Projektet kombinerer moderne virkemidler fra det digitale univers
med klassiske socialpædagogiske metoder

Den digitale verden…

Borgeren har en digital avatar i et online univers, der passer til borgerens interesse som f.eks. gaming, dyr/kæledyr, musik eller mad. Denne avatar kan udvikle sine færdigheder og som en del af progressionen få fede nye items, i form af beklædning, udstyr og ledsagere. Alle avatars der deltager i gruppeforløbet, kan arbejde sammen om at gruppen udvikler sig og stiger i levels. Gruppedynamikken medfører at deltagerne har et ansvar overfor hinanden – når de løser deres missioner bidrager de også til holdets succes.

… og den analoge verden

Missionerne – som deltagerne selv definerer – løses i den virkelige verden. Det kan f.eks. være at deltage i håndboldtræning, rydde op, tjekke sin e-boks, betale regninger osv., således at deltagerens færdigheder styrkes. Til det ugentlige møde i gruppeforløbene, samles der op på deltagernes løsning af missioner og i fællesskab reflekterer deltagerne over hvilke kompetencer man tilegner sig. Der er fokus på at missionerne understøtter borgerens udvikling indenfor sundhed, samarbejde, koncentration og lign.

Projektet startede i 2021 og er støttet af VELUX FONDEN og udviklet af Serious Games Interactive, med inddragelse af målgruppen. Udvikling af løsningen forventes afsluttet i 2023.

TILBAGE TIL TOPPEN
Back to top