Spil ENGAGERER og motiverer mennesker til LÆRING og FORANDRING

Spil er et meget alsidigt og effektivt værktøj. For at udnytte potentialet af spil bedst muligt, skal vi først forstå hvilken udfordring vi står overfor: Mangel på viden (serious games) eller adfærdsproblemer (gamification). Spil kan løse begge udfordringer, men tilgangen er meget forskellig.

Med både serious games og gamification bruger vi kerneelementerne i spil, såsom point, levels, mastery og achievements. Det specielle ved spil er, at du har en vigtig og aktiv rolle når du lærer, da du for at mestre spillets systemer skal løse opgaverne og nå klare mål. Du træffer valg som påvirker dine fremskridt, hvilket kommunikeres tilbage til dig via point, levels og achievements.

DIN UDFORDRING:

Mangel på viden eller et adfærdsmæssigt problem?

VIDEN

Du mangler færdigheder eller viden
til at løse og udføre opgaver

SERIOUS GAMES

En engagerende virtuel verden, hvor du trygt kan tilgå læring og træne færdigheder.
F.eks. “Jeg ved ikke, hvilken mad der er sund.” Da kan vi udvikle et spil hvor du lærer om sund mad.

ADFÆRD

Du har den rette viden og færdighed
men mangler handling

GAMIFICATION

Spilelementer som bliver lagt oven på processerne i dit virkelige liv. Spillet vil guide, nudge og motivere dig til den ønskede adfærd.
F.eks. “Jeg spiser ikke sundt nok.” Da kan vi udvikle en AR-app, der nudger, støtter og motiverer dig, i løbet af dagen.

I et serious game træder du ind i en virtuel arena, hvor du trygt kan afprøve ting. Her kan du lave fejl, udforske uden konsekvenser, afprøve hvad-nu-hvis scenarier, og rejse til steder der ellers ikke ville være mulige. Hvis det ikke lykkes første eller anden gang, kan du bare prøve igen.

I et serious game støtter og guider vi brugeren, og vi kan måle på alle processerne for at vide præcis hvad der sker. Vi ved fra forskningen, at serious games er mere effektive og engagerende. De er bedre til at overføre læring fra spil til den virkelige verden, og det du har lært hænger fast i længere tid.


Læring er strategisk vigtigt, og alligevel bliver det ofte opfattet som kedeligt, demotiverende og spild af tid. Et fantastisk stort antal virksomheder har accepteret, at de hvert år spilder tusindvis af timer på læring, fordi dem der skal lære, aldrig bliver engagerede.

Med gamification er sagen en helt anden, fordi spil-elementerne her er tæt forbundne til det, du allerede foretager dig i den virkelige verden. Det er en metode til at fokusere på den ønskede adfærd, få feedback når man gør noget korrekt, og blive motiveret ved at se en tydelig progression, f.eks. i form af level-ups og achievements.

Eftersom at gamification er tæt forbundet til den virkelige verden, er fokus rettet mod mere direkte adfærdsændringer. Selvom man sagtens kan skabe små læringselementer i forbindelse med gamification, som opfordrer til refleksion og diskussion, vil man ikke have det samme givende læringsmiljø som i et serious game. I stedet er der fokus på at motivere og nudge brugeren i den rigtige retning.

Der bliver brugt så meget energi på den rette strategi, kurser og konferencer. Imidlertid, påvirker disse sjældent selve adfærden. Det handler ikke kun om at forbedre din tilgang til læring, men også om, hvordan du implementerer den – så du sikrer dig, at der rent faktisk sker en forandring. For at opnå det mål skal du ideelt set både forholde dig til manglende viden og adfærdsændringer.

Back to top