Ways2Sort

Dette digitale sorteringsspil er testet med stor succes i de fire europæiske byer Zamudio, Halandri, Seveso og Cascai og er klar til at blive lanceret i danske kommuner, hvor det kan hjælpe både den lokale og globale bevægelse for minimering af affald.

KUNDE

Waste4Think Europa

PLATFORM

Web og mobil app

LÆRINGSMÅL

Læring om sortering og håndtering af affald i sin kommune

ALDERSGRUPPE

Første og mellemste skoletrin + Familier

Et globalt behov for
bedre affaldssortering

Serious Games Interactive har i løbet af 3 år udviklet fire spil til EU-projektet Waste4Think, i samarbejde med 19 partnere fra hele Europa. Formålet med projektet er at igangsætte, implementere og teste forskellige spil-pilotprojekter i Europa, for mere effektivt at kunne håndtere udfordringerne med affaldshåndtering over hele verden.

Med spillet Ways2Sort, designede vi en løsning der øger opmærksomheden på den cirkulære økonomi og dens fordele for samfund og dets borgere, og samtidig giver borgerne vigtige redskaber til reduktion af deres affaldsproduktion.

Bliv lokal ekspert i affaldshåndtering

Sæt din viden om affaldssortering og din indlæringsevne på prøve, ved at huske hvilke typer affald der hører til hvorhenne. Arbejd på din highscore ved at blive hurtigere og mere præcis.

Ways2Sort sigter mod at oplyse børn om vigtigheden af korrekt affaldssortering. Spillet anvender virkelig data for affaldssortering, samt metoder fra forskellige kommuner, så det let kan tilpasses og gøres relevant for den individuelle kommune.

Spilleren bliver præsenteret for forskellige affaldsgenstande og skal finde ud af, hvilken affaldsbeholder det skal placeres i. Spilleren bliver også introduceret for forskellige sorteringstyper, for eksempel restaffald, glas, bioaffald osv., og forskellige miljøer, for eksempel køkkener, haver og børneværelser.

Spillet indeholder:

  • 200 forskellige affaldsgenstande
  • 6 miljøer/kapitler
  • Bonusbaner i slutningen af hvert kapitel med nye spilmekanikker, der skaber variation og tester spilleren på nye måder
  • Et leksikon med et overblik over alle sorteringstyperne og korrekt placering af affaldsgenstandene
  • En web-editor, der lader kommuner administrere de sorteringsdata, spillet benytter
  • Tilgængeligt på sprogene: Engelsk, spansk, baskisk, græsk, italiensk og portugisisk
Back to top