Simuleringer til processuel læring

Udfordring: Udvidelsen af Københavns Metro med Cityringen, har resulteret i en masse nye metro stewarder og kontrolrumspersonale. Uddannelsen af disse medarbejdere skulle kunne rumme et stort antal trainees med meget forskellige erfaringer, og skulle kunne gøres meget effektivt og løbende.

Læringsmål: Steward trainees skal lære om togsikkerhed, vedligeholdelsesprocedurer, fejlhåndtering, kontrolrumskommunikation og manuel styring af toget. Kontrolrums-trainees skal lære om sikkerhed og procedurer for styringen af elnettet, som forsyner metro-netværket.

Anvendelse: Uddannelse i forbindelse med certificeringsperioden eller løbende før en re-certificering.

Løsning: Steward-træningssimulationen giver mulighed for at træne i et 3D miljø på 1. og 5. generation af metro-tog, hvor stewardernes procedurer kan trænes med høj troværdighed. En del af metrostationerne (M1 + 2) er også blevet indbygget i simulationen, for at give stewarderne mulighed for at træne manuel kørsel af toget i forskellige kørselsformer, og med udgangspunkt i realistisk skiltning og regler. 3 forskellige sværhedsgrader er med til at hjælpe nye brugere i gang, og med at lære det grundlæggende i deres eget tempo, før de til sidst kan tage den afsluttende test. Underviserne kan selv skabe nye træningsscenarier med specifikt fokus.

SCADA-træningssimulationen er en 1:1 replikation af den nuværende software som bruges af metro-kontrolrumspersonalet, med et ekstra lag af instruktioner. Det er muligt at træne alle de forskellige virkelighedsnære driftsscenarier, træne frit på elnettet eller træne togscenarier med indlejrede systemfejl. Underviserne kan selv skabe nye scenarier efter behov.

Resultat: Systemet udrulles i slutningen af 2018.

Dato:  november 28, 2018
Kategori:  E-læring, Simulationer
Simuleringer til processuel læring · Serious Games Interactive