Evakueringstræning til vindmøller

Udfordring: Med et stort nyt vindmølleprodukt – v164 tages i brug – har on-site vedligeholdelsesteknikere brug for at lære de specifikke sikkerheds- og evakueringsprocedurer vedrørende den største vindmølle i serieproduktion.

Læringsmål: Opnå kendskab til den interne konfiguration af v164-møllen, herunder placeringen af personlige værnemidler, brandbekæmpelse og førstehjælpsudstyr. Udvise kompetence i evakuerings-, flugt- og redningsprocedurer på tværs af en række scenarier.

Anvendelse: Træning i løbet af nede-tid, mens man er på opgave. Indholdet leveres i webbrowser.

Løsning: Vi udviklede en realistisk, mid-fidelity, 3D-simulation af den interne struktur af v164 baseret på CAD-data for produktet. Brugeren ser det simulerede miljø i første-persons perspektiv og udfører den relevante tjekliste, som scenariet kræver. Kompleksiteten varierer fra basal – evakuere turbinen under normale forhold – til kompleks – evaluere og reagere på en alvorligt skadet kollega eller undslippe turbinen under vanskelige forhold såsom brand og røg.

Simulationen kan både anvendes til vidensindsamling via understøttet simuleret praksis og til demonstration af kompetencer i en testtilstand.

Løsningen indeholder en editor, så du nemt kan ændre scenarier og tilføje variable forhold til eksisterende scenarier. Administration af brugere, kvalificeringer og tildeling af indhold understøttes også via en webbaseret admin-brugerflade.

Resultater: Løsningen bruges i øjeblikket, og 200+ teknikere er blevet kvalificeret gennem systemet.

Dato:  november 12, 2018
Kategori:  Simulationer
Kunde:  MHI-Vestas
Teknologi:  Unity3D
Platform:  Web med LMS
Målgruppe:  Serviceteknikere
Evakueringstræning til vindmøller · Serious Games Interactive